Procedury zał. spraw Pomoc społeczna -Zespół ds. pomocy środowiskowej


Zespół do Spraw Pomocy Środowiskowej

Pracownicy socjalni:

Pokój nr 3 wewn. 105
Specjalista pracy socjalnej: Jolanta Sztandera
Pracownik socjalny: Katarzyna Woźnicka

Pokój nr 14 wewn. 107
Specjalista pracy socjalnej: Iwona Wojtczak
Specjalista pracy socjalnej: Wiesława Kawa
Pracownik socjalny: Dorota WIatrak

Pokój nr 9 wewn. 108
Specjalista pracy socjalnej:
Małgorzata Czerwińska

Pracownik socjalny:
Agnieszka Wesołowska


 Zespół ds. pomocy środowiskowej zajmuje się w szczególności:pracą socjalną, organizacją pomocy w postaci gorącego posiłku dla osób, które nie są w stanie sobie go zapewnić oraz przyznawaniem obiadów dla dzieci w szkołach, udzielaniem pomocy finansowej i rzeczowej, analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, - realizacją zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniem nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl tel.:admin
, w dniu:  24‑08‑2018 11:51:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl tel.:admin
, w dniu:  24‑08‑2018 11:51:17
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2019 15:16:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie