Zespół Interdyscyplinarny


Zespół Interdyscyplinarny koordynuje działania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą  Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny w Bielawie został powołany Zarządzeniem nr 305/11  Burmistrza Bielawa z dnia 07.12 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego podejmującego działania na rzecz przeciwdziałania przemocy, zmienionego Zarządzeniem nr 76/13 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 20 marca 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 117/15 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 13.05.2015 r.

 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji tj.:                                                                     

 •  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie;
 • Komendy Rejonowej Policji w Bielawie;
 • Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie;
 • Zespołu  Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich;
 • Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie;
 • Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Bielawie;
 • NZOZ  "Przychodnia Rodzinna" w Bielawie;
 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

1. Pani Alicja Grzesiak – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie – asystent rodziny, reprezentujący Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

2. Pani Dorota Wiatrak – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie – pracownik socjalny, reprezentująca Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji  w środowisku   dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 

Zespół Interdyscyplinarny działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, który to zapewnia jego obsługę organizacyjno-techniczną.

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie oraz można uzyskać pod numerem telefonu 748 334 793 wewn. 115
 

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 801-12-00-02
 

Informacja wytworzona przez:
Gwidon Gulanowski
email: gwidongulanowski@opsbielawa.pl tel.:informatyk.6
, w dniu:  19‑11‑2018 12:14:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl tel.:admin
, w dniu:  19‑11‑2018 12:14:55
Data ostatniej aktualizacji:
26‑08‑2019 13:18:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie