Procedury zał. spraw Dodatki Energetyczne


DODATKI ENERGETYCZNE

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 01 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 10,94 zł/miesiąc;

  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł/miesiąc;

  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł/miesiąc.

Uprawnienia do dodatku energetycznego będą ustalane w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku, do którego należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektronicznej. Należy przy tym pamiętać, że stroną umowy oraz stroną decyzji o dodatku mieszkaniowym musi być ta sama osoba w rodzinie.  


W Gminie Bielawa realizacją ustawy zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

Bliższych informacji udziela się w Ośrodku Pomocy Społecznej - Dziale Organizacyjnym ul. 3 Maja 20 w pok. nr 2 w godz:


Poniedziałek, Środa, Czwartek - 07.30 do 11:00 i od 13:00 do 15.30
Wtorek - 07.30 do 11.00 i od 13:00 do 16.30
Piątek - 07.30 do 11:00 i od 13:00 do 14.30.
lub tel. 74 833 47 93 wewn 103.


Od 23 lutego 2014 roku Rozporządzeniem Ministra Finansów zniesiono obowiązek uiszczania opłaty skarbowej za wydanie decyzji  w sprawie dodatku energetycznego.
Osoby, które składały wniosek wcześniej i uiściły taką opłatę, mogą ubiegać się o jej zwrot w UM Bielawa.

Poniżej można pobrać wniosek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl tel.:admin
, w dniu:  28‑08‑2018 15:45:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl tel.:admin
, w dniu:  28‑08‑2018 15:45:17
Data ostatniej aktualizacji:
13‑10‑2020 15:40:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie