Świadczenie dobry start ("300+)


Wypłatą świadczeń dobry start (tzw. 300+) w Gminie Bielawa zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych  mieszczący się w Bielawie ul. 3 Maja 20.


Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 1 w godz.

 

PON, ŚR, CZW 7.30 - 15.30
WT 7.30 - 16.30
PT 7.30 - 14.30
lub tel. 748 333 335. wew 101, 102

 


Kierownikiem Działu jest mgr Michał Słota.
Przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy.


W celu uzyskania prawa do świadczenia dobry start należy złożyć w terminie od 01 lipca 2018r w formie elektronicznej a od 01 sierpnia 2018r w formie papierowej wniosek o ustalenie prawa do świadczenia.
Wnioski o wspomniane świadczenie składać będzie można najpóźniej do dnia 30 listopada 2018r. Wnioski złożone po upływie wspomnianego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Świadczenie dobry start jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł, które przysługiwać będzie m.in. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym oraz osobom uczącym się w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do 20 roku życia a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia. Świadczenie nie będzie przysługiwało na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. Aby uzyskać owe świadczenie wystarczy poprawnie wypełnić i przesłać lub złożyć osobiście stosowny wniosek. Tylko w szczególnych sytuacjach tut. Ośrodek może domagać się złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września


Wzór wniosku: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl
, w dniu:  19‑11‑2018 12:20:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl
, w dniu:  19‑11‑2018 12:20:58
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2018 10:22:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie